Yritysesittely

Clean Import – Vuodesta 1991

Vuonna 1991 Suomi pyristeli laman kourissa. Suomen historian yksi pahimmista talouskriiseistä iski kuin salama yllättäen ja se kaatoi ihmisiä, yrityksiä ja pankkeja. Elämä ei ollut herkkua, oli sopeuduttava epävakaisiin oloihin. Tämän epävakaan myskyn keskelle vuonna 1991 syntyi myös sisulla kasvanut yrityksemme Clean Import. Ruorissa tällöin oli perustajamme Ahti Mäenpää ja Ahti onkin lausunut ”Olemme yksi esimerkki siitä, että vaikeat ajat ovat myös suuri mahdollisuus. Kun elämä tuntuu epäreilulta, täytyy avata sydän muutokselle, eikä luovuttaa”. Tänä päivänä Clean Import toimii edelleen Puhtaus- ja kiinteistönhoitoalalla maahantuojana, tukkuliikkeenä ja valmistajana. Sama sisukkuus on edelleen arvojamme, mutta ei riitä että yrityksiämme pelastetaan, samalla sisukkuudella meidän täytyy muun muassa vaalia yhteistä perintöämme, kaunista maapalloamme jossa me kaikki elämme! Virallisena Suomen maahantuojana toimimme monille alamme kansainvälisille tuotemerkeille, kuten Greencare Professional, Lucart Professional, Vikan Professional, Filmop ja Rubbermaid. Vahvojen ja vastuullisesti kehittyvien brändien kautta pääsemme myös edistykselliseen puhtauteen. Ne mahdollistavat vahvat tulevaisuuden tuotemerkit, joihin voimme luottaa kun vaadimme parasta.

Välitämme tulevaisuudesta

Yhteiskunnassamme on yhä tärkeämpää toimia kestävästi – Haluamme kantaa oman kortemme kekoon. Me Clean Importissa mm. lajittelemme ja edesautamme omien jätteidemme hyötykäyttöä parhaamme mukaan sekä valitsemme sähkömme kestävistä lähteistä. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on kuitenkin kehittää ja rakentaa tuotevalikoimaamme myös kestävyyden näkökulmasta ja puhua sen puolesta. Pyrimme siihen, että valikoimamme sisältää nyt ja tulevaisuudessa entistä kestävämpiä tuoteratkaisuja. Tämä on haaste, jonka otamme vastaan näyttääksemme, että välitämme meidän kaikkien tulevaisuudestamme ja ympäristöstämme jossa elämme. Jokainen joka suuntaa itsensä ja yrityksensä kohti kestävää kehitystä, osoittaa vastuunkantoa, innovatiivisuutta, kannattavuutta ja uskottavuutta tulevaisuudessa. Se on matka aina uusiin oivalluksiin ja rohkeisiin tavoitteisiin. Toivomme, että tulet mukaan tälle matkalle!

 

 

 

Clean Import – Since 1991

In 1991, Finland was in the grip of a recession. One of the worst economic crises in Finnish history struck like lightning and it overthrew people, companies, and banks. Life was not a treat, had to adapt to unstable conditions. In the middle of this unstable musk, our hard-working company Clean Import was also born in 1991. Our founder, Ahti Mäenpää, was at the helm at the time, and Ahti has said, “We are one example that difficult times are also a great opportunity. When life feels unfair, one must open our hearts to change, not give up ”. Today, Clean Import continues to operate as an importer, wholesaler, and manufacturer in the Cleaning and Property Management sector. The same perseverance is still our values, but it is not enough to save our businesses, with the same perseverance we must, among other things, cherish our common heritage, our beautiful planet where we all live! As an official Finnish importer, we operate for many international brands in our field, such as Greencare Professional, Lucart Professional, Vikan Professional, Filmop, and Rubbermaid. Through strong and responsibly developing brands, we also achieve progressive cleanliness. They enable strong brands of the future that we can rely on when we demand the best.

We care about the future

In our society, it is increasingly important to act sustainably – We want to carry our own pile of cards. At Clean Import, e.g. we sort and promote the recovery of our own waste to the best of our ability and choose our electricity from sustainable sources. However, one of our most important tasks is to develop and build our product range also from the perspective of sustainability and to speak for it. We strive to ensure that our range now and in the future includes more sustainable product solutions. This is a challenge we take on to show that we care about the future of us all and the environment in which we live. Everyone who directs themselves and their company towards sustainable development shows responsibility, innovation, profitability, and credibility in the future. It is always a journey to new insights and bold goals. We hope you will join this trip!